สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านคุณแอ๋ว
 • ภารดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าฝ้าย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ภารดี ไพดีพนารักษ์
 • ภารดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0942625442
 • เบอร์มือถือ
 • 0942625442
 • อีเมล์
 • fjctdfckkc@gmail.com