สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0703551000046
 • ชูชาติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • กิตติศักดิ์การไฟฟ้า
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 28299
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ราชบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชูชาติ วุฒิเนตรเนติรักษ์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0905919415
 • อีเมล์
 • Chuchard@gmail.com