สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ISSAREE645
 • อิสรีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • สระแก้ว

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อิสรีย์ ทำนานอก
 • อิสรีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0851628893
 • อีเมล์
 • keja.2523@gmail.com