สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3401100055127
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านต้นหอมไหมไทย
 • ประนอม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมพื้นเรียบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OPC
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ประนอม ถาโคตร
 • ประนอม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043008338
 • เบอร์มือถือ
 • 0843938771
 • อีเมล์
 • tonhomsil@gmail.com