สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กัลยาณณมิตร
 • สุวิมล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุวิมล กัลยา
 • สุวิมล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 082-5161998
 • เบอร์มือถือ
 • 084-0340979
 • อีเมล์
 • petergrandhomestay99@gmail.com