สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0755561000075
 • วรษา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • จันทโรทัย กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 41002
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย
 • สินค้า/บริการ
 • ถ่านอัดแท่ง ถ่านผง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • GREEN INDUSTRIAL
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วรษา บุญลักษม์
 • วรษา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087-5651919
 • เบอร์มือถือ
 • 087-5651919
 • อีเมล์
 • juntarothaigroup@gmail.com