สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3102200581924
 • ชื่อธุรกิจ
 • มิสเตอร์แดงแม่กลองซีฟู้ด
 • แดง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาหมึกสด กุ้ง หอยย่างลวกลาบและน้ำจิ้มซีฟู้ด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย แดง รัศมีธรรมวงศ์
 • แดง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 063-1425001
 • อีเมล์
 • mr.doug1965@gmail.com