สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105553081521
 • พัฒน์นรี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เทคสเตอร์ โกลบอล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 64911
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • สัญญาเช่าทางการเงินสำหรับยานยนต์
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องมือการเกษตร ขนาดเล็ก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พัฒน์นรี ซาบาห์
 • พัฒน์นรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0992842229
 • อีเมล์
 • PATNAREE@TEKSTER.CO.TH