สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3101202586914
 • ชื่อธุรกิจ
 • ใหม่น้ำมะพร้าวปั่นนมสด
 • อาริณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มะพร้าวสด มะพร้าวปั่น ขนมต้มมะพร้าวอ่อน ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย Q
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อาริณี บุญเต๊ก
 • อาริณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0959724735
 • เบอร์มือถือ
 • 0959724735
 • อีเมล์
 • maicocobnk@gmail.com