สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
 • สุทธภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำตาลมะพร้าว น้ำหวานดอกมะพร้าว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สุทธภา อยู่เมือง
 • สุทธภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 062-9655968
 • อีเมล์
 • kuket2517@gmail.com