สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • แปรรูปผ้าฝ้ายและงานหัตถกรรม
 • เทพวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผู้ผลิต
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เทพวรรณ รุ้งแก้ว
 • เทพวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0896330784
 • เบอร์มือถือ
 • 0896330784
 • อีเมล์
 • Theppawan1234@gmil.com