สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0833559001946
 • วชิรวิทย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไทย ออริจิ้น โพรดักส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46693
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งยางพาราและพลาสติกขั้นต้น
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วชิรวิทย์ คู่อรุณ
 • วชิรวิทย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0880088299
 • เบอร์มือถือ
 • 0880088299
 • อีเมล์
 • CVchaichai@gmail.com