สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โรงแรมหลับสบายเฮ้าท์
 • เพ็ญศิริ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ห้องพัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เพ็ญศิริ พัฒณเฟื่องฟู
 • เพ็ญศิริ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 076-232424
 • เบอร์มือถือ
 • 0637829554
 • อีเมล์
 • pensiri1688@gmail.com