สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5409900005373
 • ชื่อธุรกิจ
 • ลิตเติลเบิร์ด
 • ศุภอมร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ตัวแทนจำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องปิดฝากระป๋องpet
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศุภอมร สุรังสี
 • ศุภอมร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0885656359
 • เบอร์มือถือ
 • 0885656359
 • อีเมล์
 • supaamorn@gmail.com