สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3440100640134
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านฮ่องกง บูติค
 • วิภารัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไทยและ ผ้าพื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มหาสารคาม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิภารัตน์ งามมุข
 • วิภารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0834174032
 • เบอร์มือถือ
 • 0834174032
 • อีเมล์
 • roter.17@hotmail.com