สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3549900205952
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านมะนอย
 • ปวริศร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายผ้าหม้อห้อมเขียนเทียน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปวริศร์ ใจนันท์
 • ปวริศร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0851072519
 • อีเมล์
 • Pawaritjainan@gmail.com