สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • รักษ์ผ้าทอ
 • ฆนัทสิทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องนุ่งห่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองบัวลำภู

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ฆนัทสิทธิ์ แสนเลิศ
 • ฆนัทสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0848650509
 • อีเมล์
 • 0848650509@gmail.com