สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0653562000451
 • อภิสิทธิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พันล้านยูโร
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47219
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกอาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ชาร์โคลคุณภาพสูง และ ผงล้างผักผลไม้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อภิสิทธิ์ แสวงหา
 • อภิสิทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0956315522
 • เบอร์มือถือ
 • 0877056522
 • อีเมล์
 • ppuypuy502@gmail.com