สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105546061471
 • นิพาพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พี เอ็น พี โซลูชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 63120
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • เวบท่า
 • สินค้า/บริการ
 • ระบบบริหารเจ้าหน้าที่ภาคสนาม, ระบบจองตั๋ว, ระบบ E-Commerce, ระบบงานขายแบบครอบคลุมสต๊อก, ระบบ Pre-Order
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิพาพร ภูวคีรีวิวัฒน์
 • นิพาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818473756
 • อีเมล์
 • annphu@gmail.com