สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านผัดไทคุณแม่
 • กนกวรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผัดไท น้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มข้าวมันไก่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กนกวรรณ อินทวงศ์
 • กนกวรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-0696461
 • เบอร์มือถือ
 • 086-0696461
 • อีเมล์
 • panida.ojoe@gmail.com