สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านพบพร
 • อัมพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บะหมี่หมูแดง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อัมพร ศิรินุชคำ
 • อัมพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-2657335
 • เบอร์มือถือ
 • 085-2657335
 • อีเมล์
 • rcdi.amporn1976@gmail.com