สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0475561001040
 • วัลย์ณรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แสงจันทร์เภสัช 2499 จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 21001
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรและเกษตรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สกลนคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วัลย์ณรัตน์ แสนเมือง
 • วัลย์ณรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 063-6326497
 • อีเมล์
 • wannarat131@hotmail.com