สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มทอผ้าบ้านโคกไม้ล้ม
 • คำแก้ว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าย้อมครามแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สกลนคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง คำแก้ว สุวรรณจันทร์
 • คำแก้ว 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 092-9838061
 • อีเมล์
 • sa_moc@hotmail.com