สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105561200037
 • สรวงพิเชฏฐ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แพลนท์คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 64999
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมบริการทางการเงินอื่นๆ (ยกเว้นกิจกรรมการประกันภัย และกองทุนบำเหน็จบำนาญ) ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • บริการวางแผนทางการเงินบุคคลและกิจการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการทางการเงิน และการประกันภัย
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สรวงพิเชฏฐ์ หลายชูไทย
 • สรวงพิเชฏฐ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0830207368
 • อีเมล์
 • soungpichate@gmail.com