สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านเสน่ห์ฝ้าย
 • อุเทน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าด้นมือ , ผ้าชาวเขาประยุกต์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.835/2554
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อุเทน สีสะอาด
 • อุเทน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 062-9294987
 • เบอร์มือถือ
 • 080-9879391
 • อีเมล์
 • autean_go@hotmail.com