สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3770400061773
 • ชื่อธุรกิจ
 • แพปลา เจ้เอี้ยง
 • แววตา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารทะเลสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว แววตา โต๊ะทอง
 • แววตา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0614493632
 • เบอร์มือถือ
 • 0624499356
 • อีเมล์
 • Thanattha.p58@rsu.ac.th