สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สมาร์ท แฟมิลี่ ฟาร์ม (ฟาร์มควายไทย)
 • ประยูร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมควาย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ยโสธร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประยูร ขันธุรา
 • ประยูร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819399826
 • อีเมล์
 • nattaford@gmail.com