สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103552029698
 • สุรศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ท็อป ลีกัล
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69100
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมทางกฎหมาย
 • สินค้า/บริการ
 • ไกล่เกลี่ย-สู้คดีแพ่ง ข้อพิพาททางธุรกิจ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการทางการเงิน และการประกันภัย
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุรศักดิ์ ศรีสกุลสุรินทร์
 • สุรศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0993457000
 • เบอร์มือถือ
 • 0908795811
 • อีเมล์
 • legalsrt@gmail.com