สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 6530204/10018
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • บุญลือ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เมล่อน ผ้าทอพื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0845059289
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย บุญลือ พรมน้ำอ่าง
 • บุญลือ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0845059289
 • เบอร์มือถือ
 • 0845059289
 • อีเมล์
 • prayadsak2502@gmail.com