สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สั้มแก้วใส
 • ฉายแสง 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำส้มคั้น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ฉายแสง แก้วก่า
 • ฉายแสง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0619256996
 • เบอร์มือถือ
 • 0619256996
 • อีเมล์
 • chaisang1112@gmail.com