สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เฉาก๊วยบอกต่อ
 • สารินี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฉาก๊วยทรงเครื่อง-นมสด-ชาเย็นชาเขียว เฉาก๊วยโบราณ เฉาก๊วยน้ำสทมนไพร เฉาก๊วยขวด-ถัง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. /โอทอป
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สารินี น้อยแก้ว
 • สารินี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0851541739
 • อีเมล์
 • Sarinee282513@gmail.com