สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3930700122491
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูปซันฟิช
 • อติวิชญ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปลาแผ่นข้าวสังข์หยด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย/ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • พัทลุง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อติวิชญ์ สุขทอง
 • อติวิชญ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074641446
 • เบอร์มือถือ
 • 0898793088
 • อีเมล์
 • talung_mobile@hotmail.com