สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105560122971
 • วีดาร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วีดา ฟรุต จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47213
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกผักและผลไม้
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้แปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP, อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วีดาร์ กาญจน์คีรวัฒนา
 • วีดาร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-733-7138
 • อีเมล์
 • wedafruit@gmail.com