สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3760100245437
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปคลองชายธง
 • โสภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายผักปลอดสารพิษ และพืชผลทางการเกษตรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว โสภา ทองชั่ง
 • โสภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 084-7205112
 • อีเมล์
 • sopan5437@gmail.com