สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เฮียปัน
 • ปัญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริกไข่ปู
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.เลขที่ 22-1-50647-5-0016
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปัญญา กาญจนสุข
 • ปัญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0835555623
 • เบอร์มือถือ
 • 0875869878
 • อีเมล์
 • hiapanfood.th@gmail.com