สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กุสุมาไหมไทย
 • กุสุมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • โอทอป 4 ดาว มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กุสุมา สุวรรณโมรา
 • กุสุมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819745952
 • เบอร์มือถือ
 • 0819745952 0843327450
 • อีเมล์
 • tewkusuma@hotmail.com