สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • pimpatcha closet
 • พิมพ์ชนก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าย้อมคราม ผ้าทอมือ ผ้าไทย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พิมพ์ชนก โคตร์สันเทียะ
 • พิมพ์ชนก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0883368853
 • อีเมล์
 • ploypim26243@gmail.com