สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505561004251
 • อร่ามศรี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ม่อน มาตุภูมิ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10619
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเมล็ดธัญพืชซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟปรุงสำเร็จและชาเขียวปรุงสำเร็จ ตรา Monberry
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย., GMP, HALAL, OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อร่ามศรี มีพร้อม
 • อร่ามศรี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0854450766, 0616105053
 • อีเมล์
 • monmatubhumi@gmail.com