สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3411200570783
 • ชื่อธุรกิจ
 • เทวาผ้าไทย
 • กิตติพันธ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายผ้าทอมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองบัวลำภู

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิตติพันธ์ สุทธิสา
 • กิตติพันธ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0
 • เบอร์มือถือ
 • 0869729787
 • อีเมล์
 • kittiphan0869729787@gmail.com