สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0635557000504
 • อารีรัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไทยฟูดส์ 34 จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10799
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารแช่แข็ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. Otop5ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อารีรัตน์ เกิดก่อวงษ์
 • อารีรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0801177885
 • เบอร์มือถือ
 • 0863037979
 • อีเมล์
 • Thaifood34@windowslive.com