สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่ม​ผู้เลี้ยง​ผึ้ง​บ้าน​บุ่ง​บก
 • หวัน 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผึ้ง​แท้​ 100​%
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองบัวลำภู

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง หวัน โคตรสุวรรณ
 • หวัน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0878638707
 • อีเมล์
 • 0878638707@Gmail.com