สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไม้กวาดดอกหญ้า
 • มัฑณา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไม้กวาด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.9/2561
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง มัฑณา นันทา
 • มัฑณา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0972300537
 • เบอร์มือถือ
 • 0972300537
 • อีเมล์
 • parinya27.id@gmail.com