สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • อารีย์ฟาร์ม
 • ปริญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เห็ด,ผักปลอดสาร,ไม้กวาดดอกหญ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 8แปดริ้ว,OTOP,มผช.9/2561
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปริญญา นันทา
 • ปริญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0639681871
 • เบอร์มือถือ
 • 0639681871
 • อีเมล์
 • parinya.27id@gmail.com