สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฟาร์มไส้เดือนเชียงใหม่ ตามูนฟาร์ม
 • กิตติภพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ยไส้เดือน, ไส้เดือน, น้ำหมักชีวภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิตติภพ ปินวงค์
 • กิตติภพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0967928951
 • เบอร์มือถือ
 • 0967928951
 • อีเมล์
 • nwotor@gmail.com