สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • สำนักงานบัญชี เอ็น วาย แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ บิซซิเนซ
 • นิตยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รับทำบัญชี, จดทะเบียนนิติบุคคล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081 289 8818
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิตยา ยาวิชัย
 • นิตยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0812898818
 • เบอร์มือถือ
 • 0812898818
 • อีเมล์
 • tu.chm68@gmail.com