สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105548015698
 • วราวุธ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สมาร์ทแพค รีเสอร์ช จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 22220
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • สินค้า/บริการ
 • บรรจุภัณฑ์พลาสติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วราวุธ ภัทโรพงศ์
 • วราวุธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0816168830
 • อีเมล์
 • contact_smartpack@yahoo.com