สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มทอผ้าบ้านโค้งอร่าม
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า (ผ้าคลุมไหล่)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. , OTOP 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อำนาจเจริญ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เพ็ญ แสงคำ
 • เพ็ญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0899474193
 • อีเมล์
 • bizclub.amnat@gmail.com