สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ส.ธิมา อินเตอร์เทรด
 • สาธิมา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตเครื่องนอน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ระนอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สาธิมา เทียนไทย
 • สาธิมา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0857974495
 • เบอร์มือถือ
 • 0857974495
 • อีเมล์
 • sathima.herb@gmail.com