สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผักเชียงดาบ้านศรีแดนเมือง
 • สมศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่ม ชาผักเชียงดา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อ.ย. มผช. โอทอป 4 ดาว รางวัล SME Start Up ครั้งที่ 2
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมศักดิ์ บุญมาวัน
 • สมศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 088 400 7460 081 681 3595
 • อีเมล์
 • Somsakchiangda@gmail.com