สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745554000081
 • พรณภัสร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • กรีนควอลิเทค จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46691
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม
 • สินค้า/บริการ
 • ถังกรองน้ำ สารกรอง สารเคมี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรณภัสร์ รัตนเจริญจิตร
 • พรณภัสร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-1079241
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9445469
 • อีเมล์
 • greenqualitech@gmail.com